Page images
PDF
EPUB
[graphic]
[ocr errors]

To jævnaldrende Rødgraner, som stod ved Siden af hinanden i Rold Skov, og som var bidt af Kronvildt gennem en længere Aarrække. Eksemplaret til højre var et Par Aar forud naaet over Bid og havde sidste Aar sat et Aarsskud af c. 11/2 m Længde (hele Træet var 31/2 m højt). Afbildede i Vinteren 1896-97.

DANSK

FORSTZOOLOGI

I

J. E. V. BOAS

PROFESSOR I zoologi ved DEN K. VETERINÆR- OG LANDBO-HØJSKOLE, DR. PHIL.

AF

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

HERMED TRYKT IALT I

2000 EKSEMPLARER

EFTERTRYK AF FIGURERNE FORBYDES

For y

SD

441

B66
1923

PRINTED IN DENMARK
GYLDENDALS FORLAGSTRYKKERI

KØBENHAVN

« PreviousContinue »